• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •                                                       คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ลำดับ

  ชื่อ – สกุล

  ตำแหน่ง

  1

  นายจันดา   คำภินัน

  ผู้ทรงคุณวุฒิ / ประธานกรรมการ

  2

  นายทองใบ  โคตรชมภู

  ผู้ทรงคุณวุฒิ / กรรมการ

  3

  นางรัสมี       แสงเทพ

  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง / กรรมการ

  4

  นายวิรัตน์  โพนสิงห์

  กรรมการผู้แทนครู  /  กรรมการ

  5

  นายบุญเพ็ง  เหลาทอง

  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน / กรรมการ

  6

  นางมุล   น้ำใส

  กรรมการผู้แทนองค์กรกปกครองส่วนท้องถิ่น / กรรมการ

  7

  นายสำรอง  แกมใบ

  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า / กรรมการ

  8

  พระคำเตือน   ปนาโท  

  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และองค์กรศาสนา / กรรมการ

  9

  นางศศิรนันท์  โพธิรุขา      

  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-14 13:12:38 น.

โรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042430259 อีเมล์: 43020027@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวเกษมณี บุตรศรี โทรศัพท์: 0821058552 อีเมล์: www.looggat@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]