• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • ปรัชญา

                  วิชาจรณ  สัมปัณโน  :  ความรู้   คู่คุณธรรม

  คำขวัญโรงเรียน

                  สุขภาพดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  นำเทคโนโลยี

  วิสัยทัศน์

                  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม นำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-14 13:12:38 น.

โรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042430259 อีเมล์: 43020027@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวเกษมณี บุตรศรี โทรศัพท์: 0821058552 อีเมล์: www.looggat@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]