• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นายเงิน  เพียศรี           ประธานกรรมกรสถานศึกษา
  นายขวัญชัย  บุญเสริฐ  กรรมการ
  นางสาวศิริกัลยาณี  น้อยตำแย   ผู้แทนครู
  นายสุทธิชัย  พำนัก       กรรมการ
  นายปุระชัย  พำนัก        กรรมการ
  พระครูเทวธรรมาภิราม   ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
  นายไพฑูรย์  นาเหนือ   กรรมการ
  นายจำปา  บุญเสริฐ      กรรมการ
  นางนุชจิรา  ศรีสมบูรณ์  กรรมการเลขานุการ
   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-19 13:17:20 น.

โรงเรียนบ้านกุดบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042015229 อีเมล์: 43020001@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางนุชจิรา ศรีสมบูรณ์ โทรศัพท์: 0872280549 อีเมล์: opal2547@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]