• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ (Vision )

  โรงเรียนมุ่งจัดการศึกษา  พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน  มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษา  ด้วยเทคโนโลยี   ภายใต้การประสานงานร่วมพัฒนากับชุมชน  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ภายใน  ปี  ๒๕๕๖

  ปรัชญา/สุภาษิต     คำขวัญและสีประจำโรงเรียน

                                                  ปรัชญา/สุภาษิต

             สุวิชาโน  ภว  โหติ       หมายถึง  ผู้มีปัญญาดีคือผู้ประเสริฐ

                                                  คำขวัญ

            นักเรียนเป็นคนดี   มีความสุข  สนุกกับการเรียนรู้   มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษา  ประสานชุมชน

  ร่วมพัฒนา  จัดการศึกษาด้วยระบบ ICT

                                        อัตลักษ์

                                            “การพูดภาษถิ่นไทพวน”

                                      เอกลักษณ์

                                     “การแต่งกายท้องถิ่น(ไทพวน)”

                                                  สีประจำโรงเรียน

             สีชมพู     หมายถึง   ความรู้  ความเฉลียวความฉลาด  มีปัญญา

            สีเขียว             หมายถึง   ความมีคุณธรรม  จริยธรรม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-19 13:17:20 น.

โรงเรียนบ้านกุดบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042015229 อีเมล์: 43020001@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางนุชจิรา ศรีสมบูรณ์ โทรศัพท์: 0872280549 อีเมล์: opal2547@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]