• ประวัติโรงเรียน
  1. ประวัติโรงเรียนบ้านใหม่

   

         โรงเรียนบ้านใหม่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  ตำบลกุดบง  อำเภอโพนพิสัย    จังหวัดหนองคาย   รหัสไปรษณีย์  43120  โทรศัพท์ 042 -473165   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต  2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ   เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา  ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6  มีเขตบริการ 2  หมู่บ้านคือ บ้าใหม่ และบ้านใหม่ทรายทอง  มีจำนวนนักเรียน 71  คน มีบุคลากร  10  อัตรา

                         โรงเรียนบ้านใหม่    ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  27 กันยายน 2479  โดยนายยงยุทธ  จรัญญานนท์  นายอำเภอโพนพิสัยและนายทับ  มหาศิริพันธ์  ปลัดอำเภอ  ได้มาเป็นประธานในพิธี มีนายภูวงศ์  ไขแสงจันทร์  ศึกษาธิการอำเภอ เป็นผู้ดำเนินการโดยตลอด  เหตุที่จัดตั้งโรงเรียนนี้  เพราะทางราชการได้อนุญาตให้แยกมาจากโรงเรียนประชาบาลตำบลกุดบง 1  (วัดโพธิ์ศรี)  เนื่องจากนักเรียนในหมู่บ้านนี้  เดินทางไปโรงเรียนมีระยะทางไกลเกินเขต มีความยากลำบากในฤดูฝน  จึงได้แยกมาจัดตั้งเป็นโรงเรียนประชาบาลตำบลกุดบง 3 

                       โรงเรียนบ้านใหม่ได้พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ได้รับการยอมรับจากชุมชนและสังคมโดยทั่วไปเพราะความร่วมมือร่วมใจของคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน ภายใต้การนำของผู้บริหารโรงเรียนที่มีวิสัยทัศน์คือ  นายเกษม   คำสา  ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเมื่อ 22  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560  จนถึงปัจจุบัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-21 10:43:47 น.

โรงเรียนบ้านใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042089818 อีเมล์: 43020002@nomgkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายอนุสรณ์ หล้าคอม โทรศัพท์: 0997308102 อีเมล์: puwanut lakhom@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]