• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายบรรดิษย์  ตราทอง                  ประธานกรรมการ

  2. นางรุ่งทิพย์  คำสว่าง                    รองประธานกรรมการ

  3. นายบุญเถิง  แซ่เหวียน                 กรรมการ

  4. นายนิวัฒน์  พลทะรักษา               กรรมการ

  5. นายบาน  ชนะสิงห์                        กรรมการ

  6. นายณัฐพงษ์  กิจอาษา                 กรรมการ

  7'. พระครูภาวนา  โชติธรรม                กรรมการ

  8. นายสงบ  สมแสวง                         กรรมการ

  9. นายเกษม  คำสา                           กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-21 10:43:47 น.

โรงเรียนบ้านใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042089818 อีเมล์: 43020002@nomgkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายอนุสรณ์ หล้าคอม โทรศัพท์: 0997308102 อีเมล์: puwanut lakhom@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]