• คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. ด.ช.ศิริโชค  ศิริวิชา                       ประธานกรรมการ

  2. ด.ญ.ณัฐริกา  แสนปัญญา              รองประธานกรรมการ

  3. ด.ช.นันทวัฒน์  พ.ศ.สร                   หัวหน้ากิจกรรมบริเวณที่ 1

  4. ด.ญ.พัชชา  เรือสุวรรณ                   หัวหน้ากิจกรรมบริเวณที่ 2

  5. ด.ช.บุริมพงษ์  เรือสุวรรณ               หัวหน้ากิจกรรมบริเวรณที่ 3

  6. ด.ช.ภูติ  ศรีสุจันทร์                         หัวหน้ากิจกรรมบริเวณที่ 4

  7. ด.ญ.โสภา  คันทะศรี                        กรรมการ

  8. ด.ญ.กฤตยา  อาจอักษร                  กรรมการ

  9. ด.ญ.ชลลัคดา  พฤคณา                   กรรมการ

  10. ด.ญ.จารุวรรณ  จำลองเพ็ง            กรรมการ

  11. ด.ช. อนุพงษ์  คำบุญ                     กรรมการ

  12. ด.ญ.กรกนก  พลทะรักษา              กรรมการและเลขานุการ

  13. ด.ญ.ปิยะพร  ศรีมณีรัตน์                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-21 10:43:47 น.

โรงเรียนบ้านใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042089818 อีเมล์: 43020002@nomgkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายอนุสรณ์ หล้าคอม โทรศัพท์: 0997308102 อีเมล์: puwanut lakhom@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]