• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • ยกระดับความรู้  เชิดชูคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่วิถีชีวิตประชาคมอาเชี่ยน

    <iframe src="https://drive.google.com/file/d/1YY1rb9eD8OBZpzJBtBizict95YdG-g06/preview" width="100%"></iframe>

     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-21 10:43:47 น.

โรงเรียนบ้านใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042089818 อีเมล์: 43020002@nomgkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายอนุสรณ์ หล้าคอม โทรศัพท์: 0997308102 อีเมล์: puwanut lakhom@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]