โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •           “โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง   ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียน

    เป็นสำคัญ  มุ่งใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับเทคโนโลยีสมัยใหม่   เน้นคุณธรรมนำความรู้  บุคลากรเป็นครูมืออาชีพ  ภายในปีการศึกษา  2566  ”


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-03-02 13:49:06 น.

โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: 43020003@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: วรพันธ์ ท้าวศิริธาดา โทรศัพท์: 0904592161 อีเมล์: u54031040242@uru.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]