โรงเรียนบ้านโนนฤาษี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนฤๅษี

  1. นายสมัย         สวัสดิ์เอื้อ            ประธาน
  2. นายวิมล         ศรีจันแดง            รองประธาน(ผู้แทนองค์กร)
  3. นายน้อย         ปัดถาวโร             กรรมการ(ผู้แทนศาสนา)
  4. นางสุกัญญา    พลฉลาด             กรรมการ
  5. นายจำรอง       สงลา                  กรรมการ
  6. นายประสงค์     สิงหาเทพ           กรรมการ
  7. นางจรูญ          เพชรเลิศ            กรรมการ(ผู้แทนผู้ปกครอง)
  8. นายสุชาติ        พรมบุบผา          กรรมการ(ผู้แทนครู)
  9. นายเตียงทอง   ชัยจันทา            กรรมการ/เลขานุการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-03 13:36:30 น.

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 080-6363675 อีเมล์: 43020005@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายธวัชชัย แสนชัยยา โทรศัพท์: 0862258482 อีเมล์: hs4lzw@windowslive.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]