โรงเรียนบ้านโนนฤาษี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนฤๅษี

  ๑. เด็กหญิงกชกร      เพลิดนอก        ประธาน

  ๒. เด็กหญิงสุทธิดา        คุณวันดี             รองประธาน

  ๓.  เด็กชายณัฐพล       โยธานันท์       กรรมการ

  ๔.  เด็กหญิงปิยะมล       กองวงษ์           กรรมการ

  ๕.  เด็กหญิงสุนิสา       พาอินทร์          กรรมการ

  ๖.  เด็กหญิงอรอุมา        นาเสถียร     กรรมการ

  ๗.  เด็กหญิงศิครินทร์       ศรีรัตนาม    กรรมการ

  ๘.  เด็กชายกฤษฎา       กิจการ       กรรมการ

  ๙.  เด็กหญิงรัชฎาภรณ์       แสงสุวรรณ์            กรรมการ

  ๑๐  เด็กหญิงวัลย์ใส       เค้าสงค์       กรรมการ

  ๑๑. เด็กชายนิติภูมิ       พิมประจบ           กรรมการ

  ๑๒.  เด็กหญิงรุ่งนภา       ขัติยศ            กรรมการ

  ๑๓.  เด็กหญิงรัชสุดาภรณ์       สุวรรณเรือง          กรรมการ

  ๑๔.  เด็กหญิงรินทร       เทียงเดช      กรรมการ

  ๑๕.  เด็กชายจักรพันธ์       ขอนเต็ง        กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-03 13:36:30 น.

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 080-6363675 อีเมล์: 43020005@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายธวัชชัย แสนชัยยา โทรศัพท์: 0862258482 อีเมล์: hs4lzw@windowslive.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]