• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองกุ้ง

  ประกอบด้วย.-

  ๑. นายสิทธิพงษ์  เทพา             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                   ประธานกรรมการ                                        

  ๒. นายประทวน  ศรีวาลัย           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                   กรรมการ

  ๓. นางวันเพ็ญ  เชื้อเวียง            ผู้แทนผู้ปกครอง                             กรรมการ

  ๔. นางอัมพิกา  ไชยคำภา          ผู้แทนครู                                        กรรมการ

  ๕. นายฟื้น  มิตรภาพ                 ผู้แทนองค์กรชุมชน                         กรรมการ

  ๖. นายสงบ  มะลิลา                  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กรรมการ

  ๗. นายสมโภชน์  ธรรมวัย          ผู้แทนศิษย์เก่า                                กรรมการ

  ๘. นายวรากร  พรหมโสภา        ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                         กรรมการ

  ๙. นายถาวร  พิมพ์นนท์            ผู้อำนวยการสถานศึกษา                   กรรมการและเลขานุการ

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-19 14:48:39 น.

โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: 1043020006@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: สาวิตรี สมแสวง โทรศัพท์: 0818594763 อีเมล์: somsawaeng@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]