• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •  

  วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

  วิสัยทัศน์ (Vision)
         

     “โรงเรียนเข้มแข็ง  แหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน  พัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยคุณธรรม

    นำ  ICT  ดำเนินตามวีถีความเป็นไทย 

  ใช้ชีวิตพอเพียง  หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด 

  พิชิตความเป็นเลิศ  เปิดประตูสู่สากล”

   

  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
   

     “มีคุณธรรม  รักการเรียนรู้  พร้อมสู่สากล”

   

  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

      “มีคุณธรรม”
   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-19 14:48:39 น.

โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: 1043020006@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: สาวิตรี สมแสวง โทรศัพท์: 0818594763 อีเมล์: somsawaeng@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]