• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ที่

  ชื่อ - สกุล

  ตัวแทน

  ตำแหน่ง

  1

  นายชู  ศรีจันทร์

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ประธานกรรมการ

  2

  นายทองแดง  ผาชา

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  รองประธานกรรมการ

  3

  นายวราพล  ร่างกาย

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  กรรมการ

  4

  นายก้าน  อุตส่าห์

  ผูแทนองค์กรชุมชน

  กรรมการ

  5

  นายธวัชชัย  เที่ยงภักดี

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  กรรมการ

  6

  นายวิทยา  ต่างโอฐ

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  กรรมการ

  7

  พระครูวชิรสุตาภรณ์

  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  กรรมการ

  8

  นายสมภาร  จันทะราช

  ผู้แทนครู

  กรรมการ

  9

  นายวชิราวุธ บัวแพง

  ผู้บริหารสถานศึกษา

  กรรมการ / เลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-09 14:10:13 น.

โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042089848 อีเมล์: 43020058@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพรเพชร์ ภูมิชัย โทรศัพท์: 0872237129 อีเมล์: phornpet01@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]