• คณะกรรมการนักเรียน
 • รายชื่อกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ

  ปีการศึกษา  2562

  ที่

  ชื่อ – สกุล

  ตำแหน่ง

  1

  เด็กหญิงพัชรินทร์  ตะตินุช

  ประธานกรรมการนักเรียน

  2

  เด็กหญิงปาริฉัตร  โหตะรัตน์

  รองประธาน

  3

  เด็กหญิงชนิสรา  โกนากัน

  รองประธาน

  4

  เด็กหญิงปิยาพร  ศรีจันทร์

  กรรมการ

  5

  เด็กชายสหรัฐ  ชัยเนตร

  กรรมการ

  6

  เด็กชายศักรินทร์  มุตสัตย์

  กรรมการ

  7

  เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีจันทร์

  กรรมการ

  8

  เด็กชายพีระพล   ศรีจันทร์

  กรรมการ

  9

  เด็กชายพีระยุทธ  ผาชา

  กรรมการ

  10

  เด็กชายสุเทพ  ต่างโอด

  กรรมการ

  11

  เด็กชายปฎิมากรณ์  จินดาศรี

  กรรมการ

  12

  เด็กหญิงจินตภา  สอนเครือ

  กรรมการ

  13

  เด็กหญิงกุลยา  ต่างโอฐ

  กรรมการ

  14

  เด็กชายชุติวัต  เมยดง

  กรรมการ

  15

  เด็กหญิงนิภาพร  โรงปัดถา

  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-09 14:10:13 น.

โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042089848 อีเมล์: 43020058@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพรเพชร์ ภูมิชัย โทรศัพท์: 0872237129 อีเมล์: phornpet01@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]