• พันธกิจ / เป้าประสงค์
  • 1. จัดกระบวนการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ไให้สอดคล้องตามโครงสร้างของหลักสูตร  ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์

    2. ซ่อมแซมปรังปรุงสื่อเทคโนโลยี่(คอมพิวเตอร์)ที่มีอยู่สามารถใช้งานได้อย่างปกติและจัดหาสื่อเทคโนโลยีโดยใช้กระบวนการ  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการจัดหาคอมพิวเตอร์ให้ครบนักเรียนในห้องคอมพิวเตอร์

    3. พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายใน จัดบรรยากาศและภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-09 14:10:13 น.

โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042089848 อีเมล์: 43020058@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพรเพชร์ ภูมิชัย โทรศัพท์: 0872237129 อีเมล์: phornpet01@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]