• ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านนาเมย ที่อยู่ บ้านนาเมย  หมู่ที่ 7 ตำบลเหล่าต่างคำ  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 41320 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  โทร. 08-5456-5757 e-mail : bannamoei@gmail.com website : www.namoei.nongkhai2.go.th เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  เนื้อที่  1 ไร่ 58 ตารางวา  เขตพื้นที่บริการ 2 หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่ 7  บ้านนาเมย และ หมู่ที่ 9 บ้านโคกคอย 

    ประวัติโรงเรียน โรงเรียนบ้านนาเมยได้ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2483  สังกัดกระทรวงธรรมการ โดยอาศัยศาลาวัดนาสมัยเป็นที่จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 โดยมี นายสาโรจน์  แสนโพธิ์  ครูใหญ่  เป็นผู้ก่อตั้ง ต่อมา พ.ศ. 2518  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  จำนวน  250,000 บาท เพื่อทำการก่อสร้างอาคารเรียนแบบถาวรแบบ ป. 1 ฉ ขนาด  2 ห้องเรียนบนที่ดินนางอวน  โสภาหัสดร  บริจาคให้ซึ่งเป็นที่อยู่ในปัจจุบัน  และได้ย้ายสถานที่จัดการเรียนการสอนจากศาลาวัดมาเปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ พ.ศ. 2519 เป็นต้นมา


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-11 13:21:55 น.

โรงเรียนบ้านนาเมย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042430184 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพรทิพย์ มิตพะมา โทรศัพท์: 0643082992 อีเมล์: phonthipm@icloud.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]