• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  นายสังเวียน  เมยศรี

  ประธานกรรมการ

  นายหมุน  พิมพเสน

  กรรมการ

  นายยอดยิ่ง  ร่างกาย

  กรรมการ

  นางอรุณ  พิมพเสน

  กรรมการ

  นายคำ  แก้วอุ่น

  กรรมการ

  นายเพิ่ม  ไชยเนตร

  กรรมการ

  นายบุญเสียง  ศรีแก้วต่างวงศ์

  กรรมการ

  พระครูสุตปัญญาโสภณ

  กรรมการ

  นายมนูญ  อินทะวงศ์

  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-09 13:24:23 น.

โรงเรียนบ้านโคกหัวภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: 43020061@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: บุศรา โพนสิงห์ โทรศัพท์: 0985935288 อีเมล์: boot.phonsing@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]