• คณะกรรมการนักเรียน
 • ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  เด็กหญิงนัชชา  เสาเหีย

  ประธาน

  เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีจันทร์

  รองประธาน

  เด็กหญิงนันธิดา  ศรีจันทร์

  รองประธาน

  เด็กชายสุทิวัส  ฝ้ายขาว

  กรรมการ

  เด็กหญิงอริสา  ศิริกุล

  กรรมการ

  เด็กหญิงปาริชาติ  สุพรม

  กรรมการ

  เด็กชายปวิชญา  วิสัยเพียร

  กรรมการ

  เด็กชายณัฐวุฒิ  เพียผือ

  กรรมการ

  เด็กชายเจจินตรัย  ชมภูพันธ์

  กรรมการ

  เด็กชายศุภเดช  มาตาวงษ์  

  กรรมการ

  เด็กหญิงสิริจิตย์  ฝ้ายขาว

  กรรมการ

  เด็กชายเจษฏา  สุขมาศ

  กรรมการ

  เด็กชายรัชชานนท์  ศรีจันทร์

  กรรมการ

  เด็กชายพีรศักดิ์  วิเชฎฐพงษ์

  กรรมการ

  เด็กชายอธิวัฒน์  เหลาทอง

  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-09 13:24:23 น.

โรงเรียนบ้านโคกหัวภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: 43020061@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: บุศรา โพนสิงห์ โทรศัพท์: 0985935288 อีเมล์: boot.phonsing@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]