• ประวัติโรงเรียน
 •         โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น  เดิมชื่อโรงเรียนวัดบ้านห้วยน้ำเย็น  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม  พ.ศ.2500  เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 โดยอาศัยศาลาวัดบ้านห้วยน้ำเย็น  เป็นสถานที่เรียนมีนักเรียน 31 คน พ.ศ.

          พ.ศ. 2515  ชาวบ้านได้บริจาคที่ดิน  จำนวน 10 ไร่  2 งาน  33 ตารางวา  และก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ  เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 

          พ.ศ. 2525  เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีต่อๆมา ได้เปิดสอนในชั้นอนุบาล 1- 2 

          พ.ศ. 2546  ได้รับการประมเินคุณภาพภายนอก  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและรับรองคุณภาพการศึกษา  รอบแรก  ผลการประเมิน ดี

           พ.ศ.  2549 ได้รับการประมเินคุณภาพภายนอก  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและรับรองคุณภาพการศึกษา  รอบสอง  ผลการประเมิน ดผ่านการรับรอง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-19 15:31:25 น.

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: 43020062@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: จรัญ ภูอากิจ โทรศัพท์: 0885504438 อีเมล์: 2529charun@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]