• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • กรรมการสถานศึกษา

  1.นายเชิดชัย  ต่างโอฐ   ประธาน

  2.นายสิทธิกร  ต่างโอฐ   รองประธาน

  3.นายประดิษฐ์  ต่างโอฐ  กรรมการ

  4.นางเพ็ญนภา  ชาวยศ  กรรมการ

  5.นายปัญญา  ขำคำ       กรรมการ

  6.นายธรรมรัตน์  ผ่านคำ  กรรมการ

  7.พระอธิการส่าน            กรรมการ

  8.นายวีระศักดิ์  ชัยภิบาล กรรมการ

  9.นายเทวฤทธิ์  ศรีวัตร    กรรมการเเละเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-19 15:31:25 น.

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: 43020062@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: จรัญ ภูอากิจ โทรศัพท์: 0885504438 อีเมล์: 2529charun@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]