• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา

    1. นายแสวง              จันทะดี                           ประธานกรรมการ

    2. นายธานี                แสนไชยา                      กรรมการ

    3. นายอวยพร           จอมทิพย์                       กรรมการ

    4. นายสมสิทธิ์           บุญยา                            กรรมการ

    5. นายโชค                นามบุรี                           กรรมการ

    6. นางวันเพ็ญ            ตะมะนัน                        กรรมการ

    7. นายพงศธร            ทองสุพล                       กรรมการ

    8. นายเลี้ยง               วาสชัยกุล                      กรรมการ

    9. นางนวลปรางค์        หลักมี                           กรรมการ/เลขานุการ    


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-05-18 12:40:51 น.

โรงเรียนบ้านน้ำเป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: 43020162@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: อัญชลี อำรุงแคว้น โทรศัพท์: 0923816313 อีเมล์: Anchalee.Neung22102528@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]