• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ (VISION)

                           โรงเรียนบ้านน้ำเป  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

                            มีความรู้คู่ความดี   มีจิตอาสา   น้อมนำศาสตร์พระราชา

                            ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   

                 ปรัชญาโรงเรียน

                           “คุณธรรมนำหน้า      จิตอาสานำพา    

                            มวลประชาร่วมมือ     เลื่องชื่อวิชาการ”

   

                 อัตลักษณ์สถานศึกษา

                           “ เด็กดีมีจิตอาสา  ”

   

                 เอกลักษณ์สถานศึกษา

                           “ ความรู้คู่ความดี ”

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-05-18 12:40:51 น.

โรงเรียนบ้านน้ำเป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: 43020162@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: อัญชลี อำรุงแคว้น โทรศัพท์: 0923816313 อีเมล์: Anchalee.Neung22102528@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]