• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •   วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

  “   ภายในปี 2559 โรงเรียนบ้านน้ำเป มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดดเด่นด้านอาชีพและคุณธรรม นำด้านความคิด มีจิตรัก

  การใฝ่รู้ เน้นครูสู่ผู้เรียนเป็นสำคัญ บริหารร่วมสร้างสรรค์ สัมพันธ์ชุมชน ปฏิบัติตนแบบพอเพียง”

                     ปรัชญาการจัดการศึกษา     

                        สถานศึกษาเน้นการจัดการศึกษาที่สนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น  พัฒนาสมรรถภาพด้านการเขียน  อ่าน  ฟัง  พูด

  การคิดที่เป็นระบบ  ด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นสำคัญ  พัฒนานักเรียนให้เต็มตามศักยภาพที่มีโดยยึดหลักการ 

  “ ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ”  และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ดังคำปรัชญาของโรงเรียนดังนี้

                                “คุณธรรมนำหน้า      ภูมิทัศน์งามตา

                               มวลประชาร่วมมือ     เลื่องลือวิชาการ”


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-12-07 14:58:51 น.

โรงเรียนบ้านน้ำเป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: 43020162@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: อัญชลี อำรุงแคว้น โทรศัพท์: 0923816313 อีเมล์: Anchalee.Neung22102528@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]