• คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านตาลชุม
            ปีการศึกษา 2562
   
  1. ประธานนักเรียน
      เด็กหญิงณฐพร  จุลพิเชษฐ
  2. รองประธาน
      เด็กหญิงอุไรพร  แสงเสนา
  3. เลขานุการ
     เด็กหญิงวาสนา  ธิมานิตย์
  4. อาคารสถานที่
      เด็กชายธันวา  ก้อนฆ้อง
      เด็กชายอิทธิพล  ปราบราบ
  5. ประชาสัมพันธ์
      เด็กชายศุภกร  โรจนกุล
  6. ปฏิคม
      เด็กหญิงวิภาวนี  สุวรรณวงษ์
      เด็กหญิงวรรณภา  ชนะแสน
  7. วิชาการ
      เด็กชายธีรชัย  บุตวงค์
      เด็กชายธีรพงค์  พุทธา
  8. กิจกรรม
     เด็กชายธันวา  ช้ำเกตุ
     เด็กชายตุลา  ผลบุญ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-04 01:33:56 น.

โรงเรียนบ้านตาลชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0898434950 อีเมล์: 43020163.@nangkha.2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: พัชรี ยาเงิน โทรศัพท์: 091-1583770 อีเมล์: cake17664@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]