โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • คณะกรมการสถานศึกษาปีการศึกษา2559

  1.นายถาวร  โคตรสมบัติ   ประธานคณะกรรมการ

  2.นายชัยนะ แสนอาด        กรรมกร

  3.นายุดร  วิสภา               กรรมการ

  4.นายสุริยา  โสภาจร        กรรมการ

  5.นายสมจิต  โพธิจร        กรรมกร

  6.นายทวี  ศรีสงค์              กรรการ

  7.นายแก้ว แก้ววิเศษ         กรรมกร

  8.นายคชสาร  บุษปวนิ      กรรมการ

  9.นายณัฏฐศรัณยุ์  นาคจันทร์     กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-02 15:07:53 น.

โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: 43020165@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นลินนิภา อำพาภรณ์ โทรศัพท์: 0899441401 อีเมล์: heng.ampaporn@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]