โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • คณะกรมการสถานศึกษาปีการศึกษา 2564

  1.นายถาวร  โคตรสมบัติ    ประธานคณะกรรมการ

  2.นายชัยนะ แสนอาด        กรรมการ

  3.นายุดร  วิสภา                กรรมการ

  4.นายสุริยา  โสภาจร         กรรมการ

  5.นายสมจิต  โพธิจร          กรรมการ

  6.นายทวี  ศรีสงค์              กรรมการ

  7.นายแก้ว แก้ววิเศษ         กรรมการ

  8.นายคชสาร  บุษปวนิ       กรรมการ

  9.นายเลิศณรงค์  นามวงศ์ชัย    กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-02-19 10:15:38 น.

โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: 43020165@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นลินนิภา อำพาภรณ์ โทรศัพท์: 0899441401 อีเมล์: heng.ampaporn@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]