โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา2558

  1.เด็กชายพงศกร  ลาภประเสริฐ          ประธานนักเรียน

  2.เด็กหญิงอภิญญา แก้วศรี                 รองประธาน

  3.เด็กหญิงศุภิตยา  เสนานิกรณ์           รองประธาน

  4.เด็กหญิงน้ำฝน  แสนสอาด               กรรมการ

  5.เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีสงค์                   กรรมการ

  6.เด็กหญิงนันทวรรณ  ชินพรมมา         กรรมการ

  7.เด็กหญิงเจตนิภัทร  วรรณโก              กรรมการ

  8.เด็กชายนที  วิสภา                            กรรมการ

  9.เด็กหญิงศศิทร  อินทะพิมพ์                 กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-02-19 10:15:38 น.

โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: 43020165@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นลินนิภา อำพาภรณ์ โทรศัพท์: 0899441401 อีเมล์: heng.ampaporn@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]