โรงเรียนบ้านหนองแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • ผลงานความภาคภูมิใจ
 • วิชาการ
        ระดับชาติ
        ระดับภาค
        ระดับเขต
        ระดับกลุ่มเครือข่าย
        ระดับชาติ
        ระดับภาค
        ระดับเขต
        ระดับกลุ่มเครือข่าย

   

 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนหนองแก้วตั้งเมื่อ  ๒๔๖๘   โดยมีนายเศียร  สิงห์ศิริ  เป็นครูใหญ่  มีอาคารเรียนแบบ ป.๑ พิเศษ ๑ หลัง  เปิดสอนชั้น ป.๑ -๔ ปัจจุบันชำรุด  

            แล้วเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๐๕  นายดำรง  สุขรมย์  เป็นครูใหญ่

            ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ แต่งตั้งให้นายพินิจ  รัตนมงคล  รักษาการแทน  ต่อมาจึงแต่งตั้งให้  นายทองพูน  ศรีมังคละ  เป็นครูใหญ่

            ปี พ.ศ. ๒๕๑๙  แต่งตั้งให้นายบรรดล  รัตนมงคล  เป็นครูใหญ่

            ปี พ.ศ. ๒๕๒๐  ได้รับงบประมาณ จำนวน  ๒๑๐,๐๐๐  บาท  ในการก่อสร้างอาคารแบบ  ป.๑ ฉ ๓  ห้องเรียน

            ปี พ.ศ. ๒๕๒๖  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคาร ป.๑ ฉ เพิ่ม ๓ ห้องเรียน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ ป.๑ – ๖  มีครูจำนวน  ๑๐  คน

            ปี พ.ศ. ๒๕๒๙  ได้เปิดสอนระดับชั้นเด็กเล็ก  และต่อมาเป็นอนุบาล ๑ และ ๒

            ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙  จำนวน ๔  ห้องเรียน 

             และปี ๒๕๔๐  ได้รับงบต่อเติม  ชั้นล่าง จำนวน ๔ ห้องเรียน  ปัจจุบันเป็นห้องเรียนอนุบาล ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

            ปี พ.ศ. ๒๕๕๓  นายอภิสมัย  โพธิ์บาย  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้ว  จนถึงปัจจุบัน

            ปี พ.ศ. ๒๕๖๑  นายขวัญชัย  ชาตินิล  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้ว  จนถึงปัจจุบัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-01-27 19:53:04 น.

โรงเรียนบ้านหนองแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0924594114 อีเมล์: 43020161@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: อาภาพรรณ ไทยธานี โทรศัพท์: 0872230449 อีเมล์: arpapanthaithanee@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]