โรงเรียนบ้านหนองแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • ผลงานความภาคภูมิใจ
 • วิชาการ
        ระดับชาติ
        ระดับภาค
        ระดับเขต
        ระดับกลุ่มเครือข่าย
        ระดับชาติ
        ระดับภาค
        ระดับเขต
        ระดับกลุ่มเครือข่าย

   

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ที่

        ชื่อ   -  สกุล

         ตำแหน่ง

  การสรรหา

  ๑.

  ๒.

  ๓.

  ๔.

  ๕.

  ๖.

  ๗.

  ๘.

  ๙.

  นายคำดี  แก้ววิเศษ

  นายมานพ  สุนันทนาม

  นายสิทธิ์  เคหฐาน

  นางประคอง  รัตนมงคล

  นายพิชิต  คำเหลือง

  นายประติ  วรวงษ์

  นายวัชรกร  รอดอุดม

  นายสำรอง  ยกเทพ

  นายอภิสมัย  โพธิ์บาย

  ประธานกรรมการ

  รองประธานกรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ/เลขานุการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  ผู้แทนองค์กรศาสนา

  ผู้แทนผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  ผู้แทนครู

  ผู้บริหารโรงเรียน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-01-27 19:53:04 น.

โรงเรียนบ้านหนองแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0924594114 อีเมล์: 43020161@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: อาภาพรรณ ไทยธานี โทรศัพท์: 0872230449 อีเมล์: arpapanthaithanee@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]