โรงเรียนบ้านหนองแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • ผลงานความภาคภูมิใจ
 • วิชาการ
        ระดับชาติ
        ระดับภาค
        ระดับเขต
        ระดับกลุ่มเครือข่าย
        ระดับชาติ
        ระดับภาค
        ระดับเขต
        ระดับกลุ่มเครือข่าย

   

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1. จัดการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

  2.ใจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนให้กับชั้นอนุบาล๑ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน

  3.ใพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษ

  4.พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ  พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้ได้มาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ

  5.ส่งเสริมให้ชุมชน  องค์กรเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-01-27 19:53:04 น.

โรงเรียนบ้านหนองแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0924594114 อีเมล์: 43020161@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: อาภาพรรณ ไทยธานี โทรศัพท์: 0872230449 อีเมล์: arpapanthaithanee@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]