โรงเรียนบ้านหนองคอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  โรงเรียนบ้านหนองคอน

  1. นายธนกร    วิเศษ               ผู้ทรงคุณวุฒิ                               ประธานกรรมการ

  2. นายสำเริง    สุขจันทร์        ผู้แทนผู้ปกครอง                                       กรรมการ

  3. นายอาทิตย์   สารกุล         ผู้แทนครู                                                   กรรมการ

  4. นายชูศักดิ์    สวัสดิ์เมือง     ผู้แทนองค์กรชุมชน                                  กรรมการ

  5. นางสนอง     นามวงษ์        ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น                   กรรมการ

  6. นายไสว       คำอ้อ             ผู้แทนศิษญ์เก่า                                        กรรมการ

  7. พระครูวีระกิจพิทักษ์            ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                                  กรรมการ

            8. นางนิภาพร    คิดชัย             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                 กรรมการและเลขานุการ

                    9. นายอรรถพร   เจริญสุข         ผู้อำนวยการสถานศึกษา               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-07 10:19:42 น.

โรงเรียนบ้านหนองคอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042418239 อีเมล์: 43020158@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางไพรวัลย์ จันทนา โทรศัพท์: 0896179077 อีเมล์: 43020158@nongkhon.go.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]