โรงเรียนบ้านหนองคอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • ข้อมูลผู้บริหาร
  •    ข้อมูลพื้นฐาน

   ชื่อ-สกุล : นาง ไพรวัลย์    จันทนา
   ตำหน่ง : ครู
   ประเภท : ข้าราชการครู
   วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
   สังกัด : สพป.หนองคาย เขต 2
   โรงเรียน : บ้านหนองคอน  
   โทรศัพท์ : 042418239 
   อีเมล์ : phraiwan.jantana@hotmail.com

      ข้อมูลการศึกษา

   การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
   วิชาเอก : ค.บ. การประถมศึกษา 

      ข้อมูลการสอน

   ระดับชั้นที่สอน : ก่อนประถมศึกษา  
   กลุ่มสาระฯ : ทุกกลุ่มสาระ  

    


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-07 10:19:42 น.

โรงเรียนบ้านหนองคอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042418239 อีเมล์: 43020158@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางไพรวัลย์ จันทนา โทรศัพท์: 0896179077 อีเมล์: 43020158@nongkhon.go.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]