• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  โรงเรียนบ้านโพนแพง  อำเภอรัตนวาปี  จังหวัดหนองคาย

  ๑. นายทิพย์   สวัสดิ์เมือง               ผู้ทรงคุณวุฒิ                     ประธานกรรมการ
   

  ๒. นายแสงจันทร์  ศรีบาง              ผู้แทนผู้ปกครอง                 กรรมการ
   

  ๓. นางณัฏฐิกุล  พิมพ์นนท์            ผู้แทนครู                             กรรมการ
   

  ๔. นายกิจประเสริฐ   พงษากลาง  ผู้แทนองค์กรชุมชน             กรรมการ


  ๕. นายทองคูณ  สีตะบุตร            ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กรรมการ


  ๖. นายหมุน  สารกุล                    ผู้แทนศิษย์เก่า                      กรรมการ


  ๗. นายพะเยาว์  อยู่ทุ่ง                ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์              กรรมการ
   

  ๘. นายมูลคิด  ปล้องยาง             ผู้ทรงคุณวุฒิ                        กรรมการ
   

  ๙. นายรวี  วสันต์                        ผู้อำนวยการสถานศึกษา       กรรมการและเลขานุการ                              


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-04 10:31:29 น.

โรงเรียนบ้านโพนแพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: 43020159@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ณัฏฐิกุล พิมพ์นนท์ โทรศัพท์: 0868820040 อีเมล์: nattikull_003@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]