• คณะกรรมการนักเรียน
  1. เด็กชายไกรวิชญ์  ไพสน                  ประธาน

  2. เด็กชายปิยะชาติ  ธรรมาสถิตย์        รองประธาน

  3. เด็กหญิงทรรศษ์ณี  แสวงทรัพย์       รองประธาน

  4. เด็กชายวีรวัตร์  ธรรมาสถิตย์            รองประธาน

  5. เด็กหญิงสุดาสิริ  ขอสูงเนิน               กรรมการ

  6. เด็กชายณัฐวุฒิ  แพงควร                กรรมการ

  7. เด็กหญิงอิสริยาห์  ศิริราช               กรรมการ

  8. เด็กหญิงนภัทร  สงวนรัตน์              กรรมการ

  9. เด็กชายสุรทัต  แสงอรุณโรจน์         กรรมการ

  10. เด็กหญิงนัตรดา  สงวนรัตน์             กรรมการ

  11. เด็กชายภานุพงศ์  มิตสี                   กรรมการ

  12. เด็กชายปภังกร  อุสาพรม                กรรมการ

  13. เด็กชายจักรพันธ์  พลายแก้ว           กรรมการ

  14. เด็กชายอรรถวุธ  ปินตา                   กรรมการ

  15. เด็กชายยุทธนา  จันโทภาส             กรรมการ

  16. เด็กชายอนุพงศ์  แพงสาย               กรรมการ

  17. เด็กหญิงนริสรา  คำหงษา               กรรมการ

  18. เด็กชายณัฐกร  ผกากอว                กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-04 10:31:29 น.

โรงเรียนบ้านโพนแพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: 43020159@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ณัฏฐิกุล พิมพ์นนท์ โทรศัพท์: 0868820040 อีเมล์: nattikull_003@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]