• ประวัติโรงเรียน
 •                โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.๒๕๐๐  โดยงบประมาณของกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย โดยนายยอด ปทุมเทวาภิบาล ตำแหน่งผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองโพนพิสัยจัดหางบประมาณมาสร้างในวงเงิน ๓๐,๐๐๐  บาท  ลักษณะอาคารพื้นปูนซีเมนต์เสาไม้เนื้อแข็งกลม ฝาไม้ไผ่ขัดแตะ มุงสังกะสี ก้วาง  ๘  เมตร  ยาว  ๔๐  เ้มตร  มีมุขด้านหน้า ๑  ห้อง กว้าง  ๖  เมตร ยาว ๘ เมตร สร้างแบบนิคม ๐๐๑  เดิดชื่อโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒  และบ้านพัก  ๑  หลัง แบบชาวบ้าน โรงเรียนทำการสอนเมื่อวันที่ ๑  พฤษภาคม ๒๕๐๐

                  เนื้อที่โรงเรียนนจำนวน  ๓๑  ไร่  ๑  งาน

                  ทิศเหนือ  จดแม่น้ำโขง  ยาว   ๒๐๐  เมตร

                  ทิศใต้       จดทางหลวงสายหนองคาย-บึงกาฬ ยาว  ๒๐๐  เมตร

                  ทิศตะวันออก จดโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมยาว  ๒๕๐  เมตร

                   ทิศตะวันตก  จดหมวดการทางรัตนวาปี ยาว  ๒๐๐  เมตร


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 14:00:12 น.

โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: 43020157@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววยุดา ฤทธิ์มหา โทรศัพท์: 089-2751407 อีเมล์: ritmaha_yu@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]