• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •                                                                      คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ที่

  ชื่อ - สกุล

  ตำแหน่ง/โรงเรียน

  1.

  นายทองคำ บรรยงค์

  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2.

  นายธีรวรรธน์  เวชอรรถสิทธิ์

  รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  3.

  นางสมปอง  ฟองสาลี

  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  4.

  นางประภา  แสงจันทร์

  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  5.

  นางสาวสุกัญญา  อำพล

  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  6.

  นางสาวจินดา  ชาภิรมย์

  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  7.

  นายประยูร  พรมคำซาว

  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  8.

  นางพิศมัย  พฤกษชาติ

  ครู โรงเรียนบ้านต้อน

  9.

  นายเทวฤทธิ์  ศรีวัตร

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้อน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-30 11:52:40 น.

โรงเรียนบ้านต้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0610205599 อีเมล์: 43020149@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: เทวฤทธิ์ ศรีวัตร โทรศัพท์: 0610205599 อีเมล์: pakkasrikaw@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]