• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. ร้อยตำรวจตรีวิเชียร  เทศเรียน    ผู้ทรงคุณวุฒิ                ประธานกรรมการ

   2. นางกาญจนา  แวงภูลา           ผู้ทรงคุณวุฒิ                    กรรมการ

   3. นางผ่องพันธ์  จำปากุล              ผู้แทนองค์กรศาสนา          กรรมการ

   4. นายจิตร  วีระศักดิ์       ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กรรมการ

   5. นายสมยศ  ศรีวิลาศ        ผู้แทนองค์กรชุมชน              กรรมการ

   6. นางอุบล  วงษ์คำหาญ        ผู้แทนผู้ปกครอง                 กรรมการ

   7. นางสาวเพทาย  เจริญใจ              ผู้แทนศิษย์เก่า                   กรรมการ

   8. นางจีราพร  เชษฐบุตร           ผู้แทนครู                           กรรมการ

  9. นางสาวศิรินันท์  สิงทิศ   ผู้อำนวยการสถานศึกษา  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-22 14:48:48 น.

โรงเรียนนิคมเจริญชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: 43020164@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกัลยา จันทรักษ์ โทรศัพท์: 0611341294 อีเมล์: kalyaj2526@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]