• คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนนิคมเจริญชัย 
                ปีการศึกษา 2562
   
  1. เด็กหญิงปภาพิชญ์  เวียงคำ ประธานสภานักเรียน
   
  2. เด็กหญิงชนินาถ  สิงทิศ รองประธานสภานักเรียน
   
  3. เด็กชายอนุภัทร  จันทมา   รองประธานสภานักเรียน
   
  4. เด็กหญิงผอบรัตน์  สาระคุณ เลขานุการ
   
  5. เด็กหญิงผ่องนภา  สาระคุณ       เหรัญญิก
   
  6. เด็กหญิงศศิตา  คลังทอง         ประชาสัมพันธ์
   
  7. เด็กหญิงวันนิสา  ทุนรวม         ฝ่ายกิจกรรม
   
  8. เด็กชายอภิรักษ์  แก้ววิเศษ ฝ่ายกิจกรรม
   
  9. เด็กหญิงปาริชาติ  สิงห์ทิศ          ฝ่ายกิจกรรม
   
  10. เด็กชายสุรเชษฐ์  บุตรเรือง       ฝ่ายกิจกรรม
   
  11. เด็กชายกิตติกานต์  ปาวงค์ ฝ่ายกิจกรรม
   
  12. เด็กชายพงษ์พันธ์  ประทุมมี        กรรมการ
   
  13. เด็กชายปกรณ์  วิเชฎฐพงษ์        กรรมการ
   
  14. เด็กหญิงชลิตา  มุขธวัช           กรรมการ
   
  15. เด็กหญิงยมลภัทร  รอดคำทุย        กรรมการ
   
  16. เด็กหญิงแตงโม  ไชยะวง            กรรมการ
   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-22 14:48:48 น.

โรงเรียนนิคมเจริญชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: 43020164@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกัลยา จันทรักษ์ โทรศัพท์: 0611341294 อีเมล์: kalyaj2526@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]