• บริการออนไลน์ E-SERVICE
 • .

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์  (Vision)
     พัฒนาคุณภาพการศึกษา นำพาผู้เรียนและบุคลากรสู่เทคโนโลยีด้วยความพอเพียง
  สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน

  ปรัชญา/สุภาษิต
     สุวิชา โน ภวํ โหติ หมายถึง ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-31 16:55:18 น.

โรงเรียนบ้านนาทับไฮ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042089860 อีเมล์: 43020142@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ไพบูลย์ โสภากุล โทรศัพท์: 0800062278 อีเมล์: psopakul@nongkhai2.go.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]