• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • มุ่งมั่นบริหารจัดการศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม  โดยมีนักเรียน         เป็นหัวใจของการพัฒนา  ภายใต้การมีส่วนร่วมแบบความเป็นหุ้นส่วนของผู้ปกครอง  และชุมชน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-21 14:01:31 น.

โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: sutaphaw2520@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายสุพรหม ทาเภา โทรศัพท์: 0973195947 อีเมล์: ole_sup2520@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]