• NAKA MODEL
 • เพจสภานักเรียน
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 •  

  ชื่อโรงเรียน รุจีจินตกานนท์ 

  ตั้งอยู่ที่บ้านยางชุม  หมู่  ๕  ตำบลนาทับไฮ          อำเภอรัตนวาปี  จังหวัดหนองคาย  รหัสไปรษณีย์  ๔ ๓ ๑ ๒ ๐ โทรศัพท์ ๐๔- ๒๔๓ ๐๑๐๔ โทรสาร.......................  E-mail……………………… Website  http://www.rujee.nongkhai2.go.th/

  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  ปฐมวัย (ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ - ๒)   และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน           

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓      

  เนื้อที่ จำนวน ๕๐ ไร่…-… ตารางวา 

  เขตพื้นที่บริการ บ้านยางชุมหมู่ที่ ๕ และบ้านยางชุมหมู่ที่ ๑๐

                ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                โรงเรียนรุจีจินตกานนท์  ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๕ บ้านยางชุม ตำบลนาทับไฮ  อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระบรมราชชนนี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ โดยกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต ๔ ค่ายเสนีย์รณยุทธ จังหวัดอุดรธานี มีพื้นที่จำนวน ๕๐ ไร่ ต่อมา พ.ศ. ๒๕๑๙ โอนเข้าสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ โอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย มาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ      ปี พ.ศ. ๒๕๔๖  มีการปฏิรูปการศึกษายุบรวมกรมต่าง ๆ มาตั้งเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน ได้ตั้งชื่อโรงเรียนตามพระนามของ หม่อมราชวงศ์รุจี          จินตกานนท์  ผู้สมทบทุนสร้างอาคารเรียนว่า  โรงเรียนรุจีจินตกานนท์

   

  ที่ตั้ง ณ ปัจจุบัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-14 10:25:06 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุรศักดิ์ เหล่ามาลา
 • แนะนำบุคลากร

 • นายอำพร วงค์สว่าง

 • นางสาวกาญจนา มลศิล

 • พัฒนาความรู้
 • การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
  tepe online
  dltv / dlit

  codingthailand
  ติวฟรี.com
   

   

 • ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 • แบบประเมินความเพิงพอใจการให้บริการ
 •  

 • ผลการให้คะแนนความพึงพอใจการให้บริการสถิติการเข้าเยี่ยมชม

5
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042414783 อีเมล์: 43020145@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายวิษณุ สกลหล้า โทรศัพท์: 0951693527 อีเมล์: wisanusagolla@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]