• Facebook โรงเรียน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •      
    คณะกรรมการสถานศึกษา  
   

  นายณรงค์ ช้างทอง
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

   
     
    นายถาวร จันทะคัด
  รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
   
  นายทวี ยากลาง
  กรรมการ
  นายลำปาง สวนลา
  กรรมการ
  นายบุญเส็ง วงค์ละคร
  กรรมการ
  นายกู้น้อย บุรีจันทร์
  กรรมการ
  นายสมคิด กัลยากา
  กรรมการ
  นางสาวมลทิรา บุรี
  กรรมการ
     
    นายชาตรี อุ่นเรือน
  กรรมการและเลขานุการ
   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-08 22:49:32 น.

โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042414783 อีเมล์: 43020145@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายวิศวะ ศรีสะอาด โทรศัพท์: 0801856653 อีเมล์: bus43210@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]