• NAKA MODEL
 • เพจสภานักเรียน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •      
    คณะกรรมการสถานศึกษา  
   

  นายณรงค์ ช้างทอง
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

   
     
    นายถาวร จันทะคัด
  รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
   
  นายทวี ยากลาง
  กรรมการ
  นายลำปาง สวนลา
  กรรมการ
  นายบุญเส็ง วงค์ละคร
  กรรมการ
  นายกู้น้อย บุรีจันทร์
  กรรมการ
  นายสมคิด กัลยากา
  กรรมการ
  นางสาวมลทิรา บุรี
  กรรมการ
     
    นายชาตรี อุ่นเรือน
  กรรมการและเลขานุการ
   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-14 10:25:06 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุรศักดิ์ เหล่ามาลา
 • แนะนำบุคลากร

 • นายอำพร วงค์สว่าง

 • นางสาวพรพิมล พิทา

 • พัฒนาความรู้
 • การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
  tepe online
  dltv / dlit

  codingthailand
  ติวฟรี.com
   

   

 • ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 • แบบประเมินความเพิงพอใจการให้บริการ
 •  

 • ผลการให้คะแนนความพึงพอใจการให้บริการสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,904
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042414783 อีเมล์: 43020145@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายอดิพงษ์ อินทร์พรหม โทรศัพท์: 0850838505 อีเมล์: pang_adipong@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]