• NAKA MODEL
 • เพจสภานักเรียน
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการนักเรียน
 •    
  คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
   

   

   

   

   
                                                                           เด็กหญิงชลธิชา   วิบูลย์กูล
  ประธานนักเรียน
                                                                                                     

   

   

   

   

   

   

   

   
  เด็กหญิงสุดารัตน์  สมภักดี เด็กชายอัมรินทร์  คู่กระสังข์ เด็กหญิงวรัทยา  โพธิสาร

   

   

   

   

     

  เด็กหญิงมณีรัตน์   พูลเพิ่ม

  เด็กหญิงสุชัญญา  สำรวมจิตร เด็กชายสุริยา    นนไธสงค์

   

   

   

   

     
  เด็กหญิงกิติญา  รัตนศฤงค์ เด็กหญิงปริยฉัตร   บุรมโคตร เด็กหญิงวัชราภรณ์   บุญภา

   

   

   

   

   

     
  เด็กชายศุทธวีร์   บุญดา เด็กชายจิราวัฒน์  บุระคำ เด็กชายปริญญา  โต๊ะแสง

   

   

   

   

     
  เด็กหญิงปนัดดา  มณีชม เด็กหญิงทิพย์สุดา   ดวงละปา เด็กหญิงธัญย์ชนก   ศรีเกษตร

   

   

   

   

     
  เด็กหญิงอรชร เวียงชัย เด็กหญิงวิลาวัลย์  ศรีสาระ เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สีกวนชา

   

   

   

   

     
  เด็กหญิงนัทธมน คำชารี เด็กหญิงเจนจิรา จันทะคัด เด็กหญิงกัณธิวา ขุมทอง

   

   

   

   

   

     
  เด็กชายสิทธิพล โพธิ์เศษ เด็กหญิงเพ็ญนภา ทาซ้าย  เด็กหญิงจุฑามาศ   วงษ์ระคร

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-14 10:25:06 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุรศักดิ์ เหล่ามาลา
 • แนะนำบุคลากร

 • นายเคน โพธิ์เศษ

 • นางสาวยุพิน แย้มโกสุมภ์

 • พัฒนาความรู้
 • การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
  tepe online
  dltv / dlit

  codingthailand
  ติวฟรี.com
   

   

 • ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 • แบบประเมินความเพิงพอใจการให้บริการ
 •  

 • ผลการให้คะแนนความพึงพอใจการให้บริการสถิติการเข้าเยี่ยมชม

6
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042414783 อีเมล์: 43020145@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายวิษณุ สกลหล้า โทรศัพท์: 0951693527 อีเมล์: wisanusagolla@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]