• NAKA MODEL
 • เพจสภานักเรียน
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • โรงเรียนรุจีจินตกานนท์เป็นสถานศึกษาที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม

  น้อมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ควบคู่เทคโนโลยีและการสื่อสาร

  พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ชุมชนร่วมประสานภูมิปัญญาท้องถิ่น บริหารงานอย่างมีคุณภาพ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-14 10:25:06 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุรศักดิ์ เหล่ามาลา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวยุพิน แย้มโกสุมภ์

 • นางเก็จมณี ทองวงษ์

 • พัฒนาความรู้
 • การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
  tepe online
  dltv / dlit

  codingthailand
  ติวฟรี.com
   

   

 • ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 • แบบประเมินความเพิงพอใจการให้บริการ
 •  

 • ผลการให้คะแนนความพึงพอใจการให้บริการสถิติการเข้าเยี่ยมชม

5
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042414783 อีเมล์: 43020145@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายวิษณุ สกลหล้า โทรศัพท์: 0951693527 อีเมล์: wisanusagolla@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]