โรงเรียนบ้านดงดาล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •                          คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                                      โรงเรียนบ้านดงดาล

  ๑. นายอ่อน  สุคุณพันธ์             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                ประธานกรรมการ                             

  ๒. นายสนอง  เพ็งธรรม            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                 กรรมการ

                 ๓. นายทองลา  ทองขาว          ผู้แทนผู้ปกครอง                                           กรรมการ

                 ๔. นายณัฐพงษ์  ศรีดาว            ผู้แทนครู                                                      กรรมการ

                 ๕. นางสมัย  ไตรดำรง              ผู้แทนองค์กรชุมชน                                      กรรมการ

                 ๖. นายจรัส  พิมโคตร                ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                กรรมการ

                ๗. นางมณีรัตน์  จินดามล          ผู้แทนศิษย์เก่า                                              กรรมการ

                                ๘. นายประเสิรฐ  บุตยา            ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                                        กรรมการ

                                ๙. นายเอกศักดิ์  แสนวัง            ผู้อำนวยการโรงเรียน                                    กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-03 16:18:47 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเอกศักดิ์ แสนวัง
 • แนะนำบุคลากร

 • นายณัฐพงษ์ ศรีดาว

 • นางสาวกัลยารัตน์ ทำนาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

4
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดงดาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042089864 อีเมล์: 43020156@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: อรนุช สุขนิล โทรศัพท์: 0621401488 อีเมล์: Som_oranoot@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]