โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • แผนปฏิบัติการประจำปี 2561
 • ทดสอบ

 • รายงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562
 • click

 • แผนปฏิบัติการประจำปี 2563
 • click

 • สรุปมาตรฐานที่ 2 : มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
 • click

 • สรุปมาตรฐานที่ 3 : มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • click

 • ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 • ที่อยู่    โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา

  เลขที่ 55 หมู่ 11 บ้านภูเงิน  ตำบลเฝ้าไร่  อำเภอเฝ้าไร่  จังหวัดหนองคาย  43120

  โทรศัพท์   042-417239

  e-mail   43020122@nongkhai2.go.th

  เว็บไซต์   www.faoraiwittayaschool.nongkhai2.go.th

  ผู้อำนวยการโรงเรียน      นายชาตรี   อุ่นเรือน  เบอร์โทร  0885405748

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  นางพรพิมล  แก้วมงคล  เบอร์โทร  0857599892   

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล นางสุดถวิล  ปัดถาทุม  เบอร์โทร 0981035752   

  หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ นางสาวมลฤดี  วันศิริ   เบอร์โทร 0973024038  

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์  นางนิรันดร  สุนทร  เบอร์โทร 0817390890 

  ธุรการโรงเรียน นางสาววรดาพร  ราชาเดช  เบอร์โทร 0849540359 , 0999315878  


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 16:48:43 น.

โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042417239 อีเมล์: 43020122@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววรดาพร ราชาเดช โทรศัพท์: 042417239 อีเมล์: rachadech1983@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]