โรงเรียนรสลินคัคณางค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ก่อตั้งเมื่อวันที่  ๒๔ มกราคม  ๒๕๑๐ โดยตำรวจตระเวนชายแดน  หมวดที่  ๔๐๖ ซึ่งสำรวจเด็กที่อยู่ในเขตบริการตามพระราชบัญญัติโรงเรียนประชาบาล  แล้วรายงานผลสำรวจไปยังกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน  เขต  ๔  จังหวัดอุดรธานี  เพื่อขออนุมัติจัดตั้งโรงเรียนตามแผนการสงเคราะห์ชาวเขาชาวป่าราษฎรบ้านท่าหายโศก  หมู่  ๔  ได้มอบที่ดินจำนวน  ๓๒  ไร่  เพื่อเป็นสถานที่ปลูกสร้างอาคารเรียน  ต่อมามีผู้อุทิศที่ดินเพิ่มเติมอีก

  ต่อมาได้รับทุนสมทบโดยเสด็จพระราชกุศลจากพระราชชนนีศรีสังวาลย์  ในวันที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๑๐  เวลา  ๑๒.๐๐  น.  สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์  พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมารได้เสด็จฯ  มาทำพิธีเปิดป้ายโรงเรียนและพระราชทานนามว่า “โรงเรียนรสลินคัคณางค์”  ตามพระนามของหม่อมราชวงศ์รสลิน คัคณางค์  ซึ่งพระองค์ได้บริจาคทรัพย์สมทบทุนในครั้งนั้นมากกว่าคนอื่น  ๆ 

              วันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๑๑  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนได้โอนโรงเรียนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

              ปี  ๒๕๒๓  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ได้โอนโรงเรียนเข้าสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

   ปัจจุบันโรงเรียนรสลินคัคณางค์  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๔  ตำบลเฝ้าไร่     อำเภอเฝ้าไร่  จังหวัดหนองคาย    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต  ๒    มีพื้นที่ทั้งหมด   ๔๒  ไร่   ๒  งาน   ๒๙  ตารางวา  บนที่ราชพัสดุทะเบียนหมายเลข  นค.  ๓๗๔

  ก่อตั้งเมื่อวันที่  ๒๔ มกราคม  ๒๕๑๐ โดยตำรวจตระเวนชายแดน  หมวดที่  ๔๐๖ ซึ่งสำรวจเด็กที่อยู่ในเขตบริการตามพระราชบัญญัติโรงเรียนประชาบาล  แล้วรายงานผลสำรวจไปยังกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน  เขต  ๔  จังหวัดอุดรธานี  เพื่อขออนุมัติจัดตั้งโรงเรียนตามแผนการสงเคราะห์ชาวเขาชาวป่าราษฎรบ้านท่าหายโศก  หมู่  ๔  ได้มอบที่ดินจำนวน  ๓๒  ไร่  เพื่อเป็นสถานที่ปลูกสร้างอาคารเรียน  ต่อมามีผู้อุทิศที่ดินเพิ่มเติมอีก

  ต่อมาได้รับทุนสมทบโดยเสด็จพระราชกุศลจากพระราชชนนีศรีสังวาลย์  ในวันที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๑๐  เวลา  ๑๒.๐๐  น.  สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์  พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมารได้เสด็จฯ  มาทำพิธีเปิดป้ายโรงเรียนและพระราชทานนามว่า “โรงเรียนรสลินคัคณางค์”  ตามพระนามของหม่อมราชวงศ์รสลิน คัคณางค์  ซึ่งพระองค์ได้บริจาคทรัพย์สมทบทุนในครั้งนั้นมากกว่าคนอื่น  ๆ 

              วันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๑๑  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนได้โอนโรงเรียนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

              ปี  ๒๕๒๓  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ได้โอนโรงเรียนเข้าสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

   ปัจจุบันโรงเรียนรสลินคัคณางค์  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๔  ตำบลเฝ้าไร่     อำเภอเฝ้าไร่  จังหวัดหนองคาย    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต  ๒    มีพื้นที่ทั้งหมด   ๔๒  ไร่   ๒  งาน   ๒๙  ตารางวา  บนที่ราชพัสดุทะเบียนหมายเลข  นค.  ๓๗๔

  ก่อตั้งเมื่อวันที่  ๒๔ มกราคม  ๒๕๑๐ โดยตำรวจตระเวนชายแดน  หมวดที่  ๔๐๖ ซึ่งสำรวจเด็กที่อยู่ในเขตบริการตามพระราชบัญญัติโรงเรียนประชาบาล  แล้วรายงานผลสำรวจไปยังกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน  เขต  ๔  จังหวัดอุดรธานี  เพื่อขออนุมัติจัดตั้งโรงเรียนตามแผนการสงเคราะห์ชาวเขาชาวป่าราษฎรบ้านท่าหายโศก  หมู่  ๔  ได้มอบที่ดินจำนวน  ๓๒  ไร่  เพื่อเป็นสถานที่ปลูกสร้างอาคารเรียน  ต่อมามีผู้อุทิศที่ดินเพิ่มเติมอีก

  ต่อมาได้รับทุนสมทบโดยเสด็จพระราชกุศลจากพระราชชนนีศรีสังวาลย์  ในวันที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๑๐  เวลา  ๑๒.๐๐  น.  สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์  พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมารได้เสด็จฯ  มาทำพิธีเปิดป้ายโรงเรียนและพระราชทานนามว่า “โรงเรียนรสลินคัคณางค์”  ตามพระนามของหม่อมราชวงศ์รสลิน คัคณางค์  ซึ่งพระองค์ได้บริจาคทรัพย์สมทบทุนในครั้งนั้นมากกว่าคนอื่น  ๆ 

              วันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๑๑  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนได้โอนโรงเรียนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

              ปี  ๒๕๒๓  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ได้โอนโรงเรียนเข้าสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

   ปัจจุบันโรงเรียนรสลินคัคณางค์  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๔  ตำบลเฝ้าไร่     อำเภอเฝ้าไร่  จังหวัดหนองคาย    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต  ๒    มีพื้นที่ทั้งหมด   ๔๒  ไร่   ๒  งาน   ๒๙  ตารางวา  บนที่ราชพัสดุทะเบียนหมายเลข  นค.  ๓๗๔


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-05 09:53:30 น.

โรงเรียนรสลินคัคณางค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0817694132 อีเมล์: 43020124@hotmail.go.th
เว็บมาสเตอร์:: น.ส.มัลลิกา โมธรรม โทรศัพท์: 0931953997 อีเมล์: nongpatmanlika@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]