โรงเรียนรสลินคัคณางค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ที่

  ชื่อ  -  สกุล

  ตัวแทน

  ตำแหน่ง

   

  1

   นายสุพรม    รัตหน

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ประธานกรรมการ

  2

   นายแสงจันทร์  พรมขรยาง

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  รองประธานกรรมการ

  3

   พระครูสุมังคโลภาส

  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  กรรมการ

  4

   นายสมัย   อินนอก

   ผู้แทนองค์กรปกครอง

  กรรมการ

  5

  นายสมพร   แทบทาม

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

   

  กรรมการ

   

  6

   นายวิทยา   กลางวิชัย

   ผู้แทนผู้ปกครอง

  กรรมการ

  7

   พ.จ.อ.บุญทอม   หงษ์ษา

   ผู้แทนศิษย์เก่า

  กรรมการ

  8

   นายบัญชา    หอมทอง

   ผู้แทนครู

  กรรมการ

  9

   นายอุนาจ     กองธรรม

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  กรรมการ/เลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-05 09:53:30 น.

โรงเรียนรสลินคัคณางค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0817694132 อีเมล์: 43020124@hotmail.go.th
เว็บมาสเตอร์:: น.ส.มัลลิกา โมธรรม โทรศัพท์: 0931953997 อีเมล์: nongpatmanlika@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]