โรงเรียนรสลินคัคณางค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์

                    “จัดโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพได้ระดับมาตรฐาน  น่าเรียน  น่าอยู่  น่าอาศัย  ร่มรื่น  สะอาด  สวยงามและปลอดภัยในการให้บริการ

    ปรัชญาของโรงเรียน

    “ ปญฺญา     เอว    อาวุธํ               ปัญญาประดุจดังอาวุธ ”


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-05 09:53:30 น.

โรงเรียนรสลินคัคณางค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0817694132 อีเมล์: 43020124@hotmail.go.th
เว็บมาสเตอร์:: น.ส.มัลลิกา โมธรรม โทรศัพท์: 0931953997 อีเมล์: nongpatmanlika@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]