• ประวัติโรงเรียน
 • ๑. ข้อมูลทั่วไป
  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง)  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ที่อยู่  หมู่ที่ ๘ ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคายสังกัด  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒  โทร ๐๔๒-๔๓๐-๑๐๐  e-mail ๔๓๐๒๐๑๒๘ @ Hotmail.com เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่ ๑๔ ไร่  ๒ งาน  ๑๐ ตารางวา เขตพื้นที่บริการ ๓ หมู่บ้าน     ได้แก่ บ้านหนองแวงคำภู,   บ้านโนนแสงทอง  และบ้านท่าหลวง
  ผู้บริหารสถานศึกษาชื่อ นายศาสตรา  ทับชา   โทรศัพท์ ๐๖๑-๑๒๘๐๒๔๔ e-mail ๔๓๐๒๐๑๒๘@hotmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต สาขา บริหารการศึกษา
  ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒  จนถึงปัจจุบัน
   
  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง)ฯ ตั้งอยู่ บ้านหนองแวงคำภู หมู่ที่ ๘ ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่  จังหวัดหนองคาย   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๒ – ๔๓๐๑๐๐  ก่อตั้งเมื่อวันที่  ๒๑  เมษายน  ๒๕๑๖  แยกออกมาจากโรงเรียนบ้านหนองหลวง เริ่มต้นจากอาคารเรียนชั่วคราว โดยความร่วมมือจากชาวบ้านและนายขูลู  ภักดีราชการ  ได้บริจาคที่ดิน  ๗  ไร่  นายมงคล  พงษ์มาลี  ได้บริจาคที่ดิน    ๓   งาน  โดยได้รับความอนุเคราะห์สังกะสีมุงหลังคา  จากนายวิเชียร  วิทย์ดนภาส  นายอำเภอโพนพิสัย  นายอัครชาติ  พานเงิน  หัวหน้าหมวดการศึกษาอำเภอโพนพิสัย  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๑๖  โดยนายอำเภอโพนพิสัย  และนายอัครชาติ  พานเงิน  มาทำพิธีเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔  มีนักเรียน   มีนายมงคล  พงษ์มาลี  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  
   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-02-15 11:44:50 น.

โรงเรียนเพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042430100 อีเมล์: 43020128@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววิราวัลณ์ นันตะนู โทรศัพท์: 0986577233 อีเมล์: 43020128@nongkhai2.go.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]