• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นายรบ    ชัยเลิศ ประธานคณะกรรมการ
  นายประวิทย์    เนืองแก้ว ผู้แทนผู้ปกครอง
  นางสุภาพร โคตรประทุม ผู้แทนครู
  นางแนน    โทรัตน์ ผู้แทนองค์กรชุมชน
  นายชัยชนะ    ทองยอด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  นายกุหลาบ    มิ้มกระโทก ผู้แทนศิษย์เก่า
  นายสมศักดิ์    แก้วประทุม ผู้แทนองค์กรศาสนา
  นายอุเทน   เหล่าภู ผู้แทนองค์กรศาสนา
  นายศาสตรา   ทับชา กรรมการและเลขานุการ
  นายชาญชัย   หล้าทองอินทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  นางสุธิดา   เกษหอม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  นางสาคร   เกศฏา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  นายบำรุง   รอดบู่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  นางบัวบาน   แก้วประทุม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  นางภาวนา   หวานเสียง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  นายบุญล้วน   โพนสงคราม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-02-15 11:44:50 น.

โรงเรียนเพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042430100 อีเมล์: 43020128@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววิราวัลณ์ นันตะนู โทรศัพท์: 0986577233 อีเมล์: 43020128@nongkhai2.go.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]